معرفي سامانه 137 :
 
شهرداری به عنوان یک نهاد اجتماعی ، مدیریت واحد شهری را از مهمترین وظایف خود دانسته و با آگاهي از تحولات اخیر در عرصه کار و روابط اجتماعی گام های متعددی را برداشته است.
مرکز سامانه مدیریت شهری( 137) فرصتی برای مشارکت شهروندان و متقابلاً ایجاد زمینه بررسی میزان آشنائی ، بهره گیری و رضایتمندی شهروندان اهواز به عنوان مخاطبان و مشتریان این مر کز را فراهم ساخته است.
مولفه های مهم سامانه مدیریت شهری( 137) پویایی ، کارآمدی ، اجتناب از گستردگی بیش از حد، کنترل و تحلیل اطلاعات ، آموزش، ارتقاءعلمی و توانمند سازی منابع انسانی ،فرهنگ سازی ،اطلاع رسانی و تبلیغات می باشد. در همین راستا شهرداری اهواز در جهت مشارکت هر چه بیشتر و رضایتمندی شهروندان اقدام به راه اندازی سامانه مدیریت شهری (137) نموده است.
سامانه مديريت شهري 137همزمان با سالروز فتح خرمشهر در سوم خردادماه سال1389 به منظور جلب مشاركت و رضايت حداكثري تاسيس شد.
 
اهداف تاسیس سامانه مدیریت شهری137
 
-  ایجاد پل ارتباطی الکترونیک و هوشمند میان شهروندان با مجموعه ي شهرداری
- مکانیزه کردن نظام پاسخگویی به شهروندان نسبت به معضلات و نیازمندی های اعلام شده به شهرداری                                                                           
- هدفمند کردن ماموریت های شهرداری و جلوگیری از اتلاف وقت ، هزینه و نیروی انسانی و تجهزات شهری
- تشخیص اولویتهای شهری از نگاه شهروندان و برنامه ریزی بر مبنای آنها
- زمینه سازی تحقق سیستم واحد مدیریت شهری
- ایجاد زمینه مشارکت فعال و موثر شهروندان درحل معضلات شهري