فرشته چحرازی

رئیس اداره سامانه شهری ۱۳۷

 
خدمات

 
نظر سنجی
عملکرد سامانه مدیریت شهری 137 شهرداری اهواز را چگونه ارزیابی می نمائید؟
ثبت رأی 
 
اخبار سامانه مدیریت شهری 137

Get Aggregated RSS

ارزیابی عملکرد مناطق هشتگانه در انجام درخواست های شهروندی 137 در شهریور ماه 1402

     سامانه 137 شهرداری اهواز ، عملکرد مناطق هشتگانه شهرداری اهواز در انجام درخواست های مردمی 137 در شهریور  ماه 1402 را ارزیابی و اعلام کرد .

بررسی عملکرد سامانه 137 منطقه 7

    یکشنبه شانزدهم مهرماه جلسه‌ای مبنی بر چگونگی دریافت و رسیدگی به پیام‌های شهروندی سامانه ۱۳۷ با حضور مدیر منطقه ۷ و رئیس سامانه ۱۳۷ شهرداری اهواز در منطقه ۷ برگزار شد.   در این جلسه فرام...

جلسه تحلیل آمار و بررسی عملکرد سامانه 137 با عوامل اجرایی منطقه 6

جلسه بررسی عملکرد سامانه 137 منطقه 4 برگزار شد

   با هدف ارتقای رضایت شهروندان از نحوه خدمت رسانی سامانه ۱۳۷ در منطقه 4  جلسه ای با حضور اسماعیل عالیپور مدیرمنطقه 4 ، فرشته چحرازی رئیس اداره سامانه ۱۳۷ ، مسئول امور نواحی ، کارشناسان سامانه ۱۳۷ مرک...

سامانه مدیریت شهری 137 رتبه های برتر مناطق شهرداری اهواز در مرداد 1401 را اعلام کرد

بنا بر گزارش آداره ی آمار و فناوری اطلاعات سامانه 137 ، عملکرد مناطق هشتگانه شهرداری اهواز در مرداد ماه 1401 ارزیابی شد و منطقه 8 شهرداری اهواز با کسب نمره ی 17 رتبه ی نخست را بدست آورد . پس از آن منطقه 3 با نمره ی 16.7 ...

سنجش عملکرد مناطق در رسیدگی به درخواستهای شهروندان در شهریور ماه 1401 اعلام شد

عملکرد مناطق هشتگانه در رسیدگی به درخواست های شهروندان در شهریور ماه سال جاری ارزیابی شد.

رتبه بندی مناطق هشتگانه در رسیدگی به پیام های 137 در خرداد ماه 1401

     سامانه 137 شهرداری اهواز ، عملکرد مجموعه شهرداری اهواز در خرداد  ماه 1401را ارزیابی و اعلام کرد . بر اساس این اعلام منطقه 6 شهرداری اهواز با کسب نمره ی 11.85 رتبه ی نخست را بدست آورد . پس...

تعداد تماس های شهروندان با سامانه مدیریت شهری 137 طی نه ماهه سال 1400

سهم واحد های اجرایی شهرداری اهواز از پیام های دریافتی 137 در 9 ماهه سال 1400 اعلام گردید .

برگزاری جلسه قرارگاه رسانه ای با موضوع بررسی وضعیت سامانه مدیریت شهری 137

جلسه قرارگاه رسانه ای با موضوع بررسی وضعیت سامانه مدیریت شهری 137 برگزار شد .

افزایش ۶۰ درصدی رضایت شهروندان از شهرداری اهواز

بر اساس گزارش سامانه۱۳۷ شهرداری اهواز، رضایتمندی شهروندان از پیام های ثبت شده در سامانه ۱۳۷در بازه زمانی مرداد-شهریور با رشد۶۰درصدی رضایت مواجه بوده است.میثم اسکندری رییس اداره سامانه۱۳۷ و پایش عملکرد خدمات شهرداری اهوا...